باشگاه جوانی برنا/آخرین لحظات شهادت بهنام محمدی از زبان هم رزمش:اینگونه بیان شده است:گفته بودند آمبولانس جلوی در فرماندهی است اگر اتفاقی برای کسی افتاد هرکس توانست آمبولانس را بیاورد.در همان لحظه یک خمپاره زده شد و موج انفجار تکانم داد...

صدای مربوط به این خبر را اینجا گوش کنید.