به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان به نقل از روابط عمومی شركت ملی حفاری ایران، رییس پروژه حفاری چاه‌های زمین گرمایی شركت ملی حفاری ایران گفت: با تلاش متخصصان شركت ملی حفاری ایران و با استفاده از توان و تجربه كاملاً بومی با بكارگیری خدمات لوله مغزی سیار و حفاری با هوا، اولین چاه اكتشافی در فاز دوم پروژه زمین گرمایی جریان یافت.

سعید نظری افزود: حجم بخار حاصله از این چاه، توان تولید 5 ـ 4/4مگاوات برق را دارا است كه با تكمیل نیروگاه تولید برق وارد مدار تولید خواهد شد.

وی اظهار داشت: پروژه زمین گرمایی از جمله پروژه‌های وزارت نیرو است كه برای تولید برق از انرژی‌های پاك برای نخستین بار در خاورمیانه در قالب قراردادی به ارزش 50میلیون یورو، با حفاری هشت حلقه چاه در فاز نخست و شش حلقه چاه در فاز دوم به اجرا در آمده است.

رییس پروژه حفاری چاه‌های زمین گرمایی شركت ملی حفاری ایران اظهارداشت: از ابتدای خرداد ماه سال 1387 با به‌كارگیری دستگاه 41فتح عملیات اجرایی پروژه آغاز شد و با تلاش شبانه روزی كاركنان شركت ملی حفاری ایران در سخت‌ترین شرایط كاری در منطقه سبلان در استان اردبیل این پروژه به موقع تكمیل شد كه با توجه به ویژگی‌های اقلیمی منطقه یك ركورد محسوب می‌شود.

نظری تصریح كرد‌: در حال حاضر استفاده از بخار آب برای تولید برق در معدودی از كشورهای اروپایی و به ویژه كشورهای حوزه اسكاندیناوی انجام می‌شود و جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل تنوع اقلیم های جغرافیایی و منابع بسیار خوب انرژی‌، با حفر چاه‌های فوق و احداث نیروگاه‌، می‌تواند بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز خود را از این طریق تأمین كند.

حفاری چاه‌های زمین گرمایی برای اولین بار در طول تاریخ صنعت حفاری كشور در چارچوب قرارداد عملیات حفاری 14حلقه چاه زمین گرمایی در منطقه سبلان فی‌مابین شركت ملی حفاری و سازمان انرژی های نو ایران صورت گرفته است.

حفاری چاه‌های زمین گرمایی برای تولید برق از بخار آب انجام می شود و ایران جزو معدود كشورهایی است كه از این تكنولوژی برای تولید برق استفاده می كند. چاه‌های ژئوترمال هیچ‌گونه آلودگی زیست محیطی ندارند و بخار تولیدی از آنها علاوه بر كاربرد در نیروگاه تولید برق و راه‌اندازی توربین بخار برای گرمایش واحدهای مسكونی نیز قابل استفاده است.

تاكنون در ایران 14نقطه دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی شناسایی شده كه نخستین مورد آن منطقه سبلان محسوب می‌شود. حفاری این چا‌ه‌ها نخستین تجربه حفاران شركت ملی حفاری است كه تا پیش از این تخصص حفاری بر روی چاه‌های نفت و گاز را تجربه داشتند.

شركت ملی حفاری ایران برای اولین بار در خاورمیانه موفق به بومی كردن تكنولوژی حفاری چاه‌های ژئوترمال شد و بار دیگر قابلیت‌های خود را در حوضه انرژی كشور نشان داد.