به گزارش خبرنگار برنا در هرگوشه از این سرزمین می‌توانید ردپا و نشانی از فرهنگ و تاریخ را بگیرید. تقریبا تمام استان‌های کشور پر از آثار وبناهایی تاریخی هستند که هر کدام در دل خود راز و رمزها و حکایاتی را پنهان کرده‌ و گنجیه گران‌بهایی از فرهنگ ایران زمین در گذشته‌های دور هستند.
دروازه ارگ سمنان یکی از بناهای تاریخی این استان است که از نظر معماری و هنر به کارگرفته شده در ساخت آن در نوع خود نمونه ارزشمند و بی نظیری است.ارگ در گذشته در شمالی ارگ دولتی بوده است و ظاهرا بنا بوده است زمان تخریب ارگ از بین برود اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.تاریخ دروازه ارگ به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار می‌رسد. دروازه دو نمای شمالی و جنوبی دارد که نمای شمالی آن زیباتر از نمای جنوبی است.کاشی‌کاری‌ها ونقش‌و نگارهای اساطیری البته اهمیت نمای جنوبی را زیاد‌تر می‌کنند.
دروازه ارگ تنها بازمانده دارالحکومه قدیمی سمنان است که در دوره رضاشاه برای تعریض خیابان‌ها تخریب شده است.ارگ در گذشته مجموعه‌ای از بناها و مکان‌های مورد نیاز شهر در گذشته بوده است.
می‌گویند ناصرالدین شاه زمانی که برای اولین بار به نیت زیارت راهی مشهد می‌شود و از سمنان هم عبور می‌کند چند روزی را در ارگ دولتی سمنان سکونت می‌کند. ارگ در تقاطع خیابان‌های آیت الله طالقانی و شیخ فضل الله نوری سمنان قرار دارد.