روزنامه خراسان نوشت: شنیده شده رییس شبکه بهداشت و درمان یکی از شهرهای شمال کشور اخیرا به علت اتهام های فساد اخلاقی از کار برکنار شده است.

وی چند روز قبل از برکناری، توسط عوامل انتظامی دستگیر شده بود که پس از مشخص شدن مسئولیت وی، آزاد اما با پیگیری نهادهای امنیتی این شهر برکنار شد.