دیوان عالی کشور حکم صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه «عقرب سیاه» جوانی را که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان تهرانی بود نقض کرد.

در اطلاعیه دیوان عالی کشور آمده است: براساس اعلام ریاست اداره دفتر دیوان عالی کشور، پرونده صادق مرادی معروف به «عقرب سیاه» در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رسیدگی و به دلیل وجود ۹ مورد نقص در تحقیقات، حکم نقض و برای تجدید رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان مرجوع شده است.با توجه به این رای، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.

«عقرب سیاه» بعد از اعلام شکایت از سوی تعدادی زن و دختر جوان تهرانی مبنی بر ربودن و آزار و اذیت آن ها دستگیر و در سال ۸۸ از سوی شعبه ۷۷ دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد.این حکم از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و این بار در بهمن ماه سال گذشته پرونده در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که قضات این شعبه با اکثریت آرا حکم به تبرئه وی داده بودند.

«عقرب سیاه» که بود
پرونده «عقرب سیاه» هفتم اردیبهشت ۸۷ با مراجعه زن جوانی به نام «ملیحه» به کلانتری ۱۷۶ حسن آباد در حالی در دستور کار پلیس قرار گرفت که او از یک راننده پراید به اتهام آزار خود شکایت کرد. ملیحه به ماموران پلیس گفت: روز گذشته در جاده فشافویه برای رفتن به خانه ام سوار خودروی پراید مسافربر شدم که راننده پس از طی مسافتی ناگهان دیوانه وار با یک شوکر برقی به من حمله کرد و پس از این که دست و صورتم را سوزاند، مسیرش را به سمت جاده ای بیابانی منحرف کرد و در حوالی حسن آباد مرا به شدت آزار داد.در حالی که تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه آغاز شده بود، چند زن و دختر دیگر به شاکیان پرونده افزوده شدند.

ماموران سرانجام «عقرب سیاه» را هنگام درگیری با یک زن در بیابان های اطراف تهران به دام انداختند. پسر ۲۷ ساله در بازجویی ها به آزار و اذیت زنان اعتراف کرد و گفت: با خودروی خود طعمه هایش را شکار می کرد.سیدجلال عزیزی وکیل قوه قضاییه و قاضی سابق دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال خراسان مبنی بر این که پس از نقض حکم شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان، پرونده عقرب سیاه چه مرحله ای را طی خواهد کرد، گفت: این بار دیوان پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می کند که دو حالت دارد یا این که این شعبه نظر دیوان را مبنی بر نقض تبرئه تایید می کند و حکم جدیدی می دهد که این حکم نیز باید دوباره مورد تایید دیوان عالی قرار گیرد و یا این که شعبه هم عرض رسیدگی کننده برخلاف نظر دیوان باز هم حکم به تبرئه «عقرب سیاه» می دهد. وی گفت: در این ماجرا با توجه به این که دیوان عالی کشور نواقص نه گانه ای را در پرونده ذکر کرده است، دادگاه هم عرض کیفری دوباره تحقیقات از شکات، شاهدان و بازجویی از متهم را آغاز می کند و پس از تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاعیات او، ۵ قاضی دادگاه کیفری تبادل نظر می کنند و رای می دهند که در این جا رای اکثریت قضات ملاک است.

وی افزود: طبق ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می کنند که بر مبنای بند ج، دادگاه کیفری می تواند در صورت نقض حکم توسط دیوان عالی کشور حکم اصراری صادر کند چرا که این حکم مورد تجدید نظرخواهی واقع می شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی اگر استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید می کند و در غیر این صورت پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان مطرح می شود و چنان چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی را صادر می کند. سیدجلال عزیزی گفت: حال که دیوان عالی کشور حکم تبرئه را نقض کرده است، دادگاه کیفری اجباری بر تبعیت از نظر دیوان عالی کشور ندارد بنابراین یا تبعیت می کند و حکم محکومیت می دهد و یا این که ممکن است حکم سبک تری بدهد که اگر دادگاه کیفری از نظر دیوان عالی تبعیت نکرد و حکم دادگاه کیفری برای اظهارنظر به دیوان عالی کشور رفت دیوان عالی آن را برای بررسی به شعبه دیگر خود می دهد که اگر این شعبه حکم دادگاه را نقض کرد و موضوع را برای بررسی به دادگاه کیفری برگشت داد و دادگاه کیفری نیز بر نظر خود اصرار کرد، رئیس دیوان عالی کشور از هیئت عمومی دیوان می خواهد که تشکیل جلسه بدهند تا در این هیئت پرونده «عقرب سیاه» بررسی شود در این جلسه که معمولا ۱۲۰ عضو شعبات کیفری دیوان حضور دارند ابتدا معاون دیوان گزارشی از پرونده ارائه می دهد (هر چند قبلا این گزارش کتبا به اعضا داده شده است) و چون که شعبه دادگاه کیفری استان تهران اصرار بر تبرئه دارد و رای اصراری است بنابراین اعضای شعب کیفری دیوان جمع می شوند و پس از صحبت های رئیس دیوان، معاون دیوان عالی گزارشی از پرونده را به اطلاع حاضران می رساند و بعد از موافقان ومخالفان رای دادگاه کیفری برای اظهارنظر دعوت به صحبت می کند، پس از آن نیز دادستان کل کشور یا نماینده وی صحبت می کند که معمولا صحبت های وی تاثیرگذار است. پس از آن نیز با دست یا ورقه رای گیری می شود و اگر رای دادگاه کیفری بیشترین رای را در دیوان آورد، همان رای انشا می شود اگر نیاورد رای دیوان را که به آن رای عمومی اصراری می گویند انشا می کنند و به شعبه دیگر دادگاه کیفری تهران ارسال می کنند که در این جا این شعبه باید عینا از رای دیوان عالی تبعیت کند.

به گزارش فارس، سیدجلال عزیزی همچنین گفت: با توجه به این که دیوان عالی یک بار حکم تبرئه عقرب سیاه را نقض کرده است و یکبار حکم اعدام او را، ممکن است در نهایت وی را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کند و متهم را به جرم رابطه نامشروع محکوم کند یا مجازات تبعی دیگری مثل تبعید را هم برای وی در نظر گیرد.

وی افزود: اگر اتهام تجاوز به عنف وی اثبات شود طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی حکم «عقرب سیاه» اعدام است.