به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان به نقل از روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، مسعود شهنازی اظهار داشت: سد مخزنی تراز برای تامین آب آشامیدنی شهر لالی  و روستاهای اطراف آن و آبیاری دشت لالی روی رودخانه تراز احداث می شود.

وی افزود: این سد با مخزن 175میلیون متر مكعب و ارتفاع 82متر در نظر گرفته شده كه با احداث آن می‌توان آب آشامیدنی و كشاورزی دشت لالی را به طور ثقلی تامین كرد.

شهنازی اظهار داشت: به دلیل كم آبی در دشت لالی، كشاورزی مردم منطقه دیم است و با احداث این سد، آب كشاورزی دو هزار و 500هكتار از اراضی دشت لالی تامین می‌شود كه به توسعه كشاورزی منطقه نیز كمك شایانی می كند.

مدیر دفتر مطالعات نیروگاه های متوسط معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان افزود: رها سازی آب مازاد بر مصرف ذخیره شده در پشت سد تراز و تداخل آن با آب رودخانه شور و تامین آب با دبی بهتر و تنظیم بالاتر برای نیروگاه گازی، اهمیت احداث این سد را افزایش می‌دهد.

شهنازی یادآور شد: در محل محور سد، عمق رسوبات آبرفتی حدود دو تا سه متر است و میزبان اصلی تنه سد كنگلومراهای یكپارچه و مقاوم بختیاری است كه نفوذناپذیری بسیار كمی دارند.
 
وی متوسط دبی رودخانه را 13/5متر مكعب بر ثانیه عنوان کرد و اظهار داشت: آورد رودخانه نیز 162میلیون متر مكعب است.

وی خاطرنشان كرد: در این طرح، نیروگاهی با ظرفیت 30/5مگاوات و مجهز به دو توربین فرانسیس با محور عمودی طراحی شده كه قادر به تولید سالانه 2/13مگاوات ساعت برق برای تحویل به شبكه سراسری است.

مرحله نخست مطالعات سد تراز از سال 1383آغاز و در زمان حاضر به اتمام رسیده و مرحله دوم مطالعات آن نیز هم اكنون در حال انجام است.

احداث این سد از مصوبات سفر هیأت دولت به خوزستان است.

محل این سد بر رودخانه "هركش تراز" از سرشاخه های شور لالی و حوضه آبریز رودخانه كارون واقع در پنج كیلومتری شمال شهرستان لالی در نظر گرفته شده است.