به گزارش خبرگزاری برنا از خوزستان به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، سید مجید موسوی اظهار داشت: برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در واحد سطح، هم اکنون احداث سالن های تمام اتوماتیک و عایق دار با توان شش دوره جوجه ریزی در سال در حال اجرا است و با آغاز طرح هدفمندکردن یارانه ها و تغییر قیمت حامل های انرژی، ساخت این گونه مرغداری ها در استان سرعت بیشتری به خود گرفته است.

وی فرسوده و سنتی بودن بافت ساختمان مرغداری، عدم رعایت برای جغرافیایی صحیح سالن پرورش، عدم استفاده از مصالح عایق در احداث سالن پرورش و وجود دان خوری و آبخوری های آویز را از نواقص سالن های مرغداری قدیمی برشمرد و گفت: از جمله مزایای سالن های تمام اتوماتیک و عایق مرغداری می توان به صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان اجرای پروژه صرفه جویی در مصرف انرژی برق و گازوییل، صرفه جویی در مصرف آب و ارتقای بهداشت، صرفه جویی در مصرف دان و توزیع یکنواخت دان، ارتقای بهداشت در سالن و کاهش هزینه دارو و درمان، کنترل بهتر عوامل محیطی و کاهش طول دوره پرورش و همچنین کاهش هزینه های تولید محصول و افزایش توان رقابت مرغدار با شرایط بازار اشاره کرد.

استان خوزستان با جمعیتی بالغ بر 5/4میلیون نفر در سال 89طبق برنامه پنجم توسعه نیاز به سالانه 123هزار تن گوشت مرغ دارد.

این استان هم اکنون 646واحد مرغداری فعال به ظرفیت 5/9میلیون قطعه در هر دوره است که توانایی تولید سالانه 51هزار تن گوشت مرغ را دارا است.