باشگاه جوانی برنا/
محمد جویباری مشاور جوان سازمان بهزیستی استان مازندران درباره مشاور جوان بودن می‌گوید: وقتی یک جوان وارد یک دستگاه دولتی می‌شود، می‌تواند در شورای معاونین و جلسات متعدد کاری حضور پیدا کند و از اینکه اجازه اظهار نظر دارد، امید و انرژی می‌گیرد.

این جوان 25 ساله که همراه یک شورای مشاوران جوان کار می‌کند و شورای او شامل چهار گروه فرهنگی، اجتماعی، خیرین و جوانان می‌شود و در هر کدام از آنها بین پنج تا 10 نفر از نخبگان استانش عضویت دارند، بیان می‌کند: در هر یک از این کارگروه‌ها افراد نخبه جمع می‌شوند و بسته به مبحث مورد بحث، از هر کدام از آنها مشورت گرفته می‌شود و نتیجه نهایی هم‌فکری از طریق مشاور جوان به مدیر منعکس می‌شود.

او درباره مشاوره‌هایی که تا به حال به سازمان بهزیستی داده و مثمر ثمر بوده است، بیان می‌کند: تعدادشان زیاد است اما بسته به مناسبت‌های مختلف موارد مختلفی را مطرح کردم که از جمله آن می‌توانم به همایش تجلیل از خیرین، همایش تجلیل از کارمندان و روز جهانی معلولین اشاره کنم.

این مشاور جوان که در سال 87 به عنوان جوان فعال اجتماعی در جشنواره ملی جوان ایرانی تجلیل شده بود، از برخورد برخی دستگاه‌ها با مشاوران ناراضی است و می‌گوید: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها از کارمندان قسمت‌های دیگر برای بخش مشاوره استفاده می‌کنند آن هم به این شکل که فقط یک عنوان مشاور به آنها داده‌اند و اجازه اظهار نظر و مشاوره هم به آنها نمی‌دهند.

متأسفانه جایگاه مشاوران جوان شناخته شده نیست و به این افراد تنها به عنوان یک جوان ناپخته و نابلد نگاه می‌شود؛ این در حالی است که گزینش مشاوران جوان ماه‌ها طول می‌کشد و آنها از نخبگان جامعه گلچین می‌شوند. با وجود اینکه دولت دهم دولتی کارآمد و جوان‌محور است در برخی دستگاه‌ها هنوز حضور مشاوران جوان جا نیفتاده است.

او درباره همکاری خودش با مدیری که در سازمان بهزیستی استان مازندران با او همکاری می‌کند، توضیح‌ می‌دهد: مدیری که من با او همکاری می‌کنم، اولین مدیرکل دولت دکتر احمدی‌نژاد در استان مازندران بود که در سن 34 سالگی در این سمت قرار گرفت و نگرشش در کار هم استفاده از جوانان است .