به گزارش سرویس قاب نقره برنا، مسجد النبی از شریف‌ترین مساجد بوده و پیامبر(ص) درباره نماز خواندن در آن فرموده‌اند: «ثواب نماز در مسجد من، در پیشگاه خداوند، برابر با ده هزار نمازی است که در دیگر مساجد خوانده می‌شود، جز مسجدالحرام، که نماز در آن، برابر با صد هزار نماز است».