بحرالدین31 ساله و دانشجوی زمین شناسی از سودان در حاشیه نشست تخصصی  نقش زن در حکومت اسلامی اجلاس جهانی«جوانان و بیداری اسلامی» نخستین اجلاس بین المللی «جوانان و بیداری اسلامی» در گفت‌وگو با خبرنگار برنا گفت: مدیریت این کنفرانس بسیار عالی است. ایرانی‌ها بسیار با ما همکاری کرده و با ما صحبت می‌کنند و حس می‌کنم در خانه هستم. تمامی ما در اینجا امیدواریم که این کنفرانس در کشورهای اسلامی دیگر تکرار شود تا به هدف این کنفرانس برسیم، زیرا این کنفرانس آخر خط نیست و باید در جریان یک فرایند قرار بگیرد تا به اهداف برسد.

این دانشجوی زمین شناسی سودانی درباره بهار عربی در منطقه ادامه داد: در این انقلاب‌ها مردم متحد شده و واحد هستند و هیچ تمایزی بین کسی که از سودان می‌آید با مکان‌های دیگر نیست. حضرت محمد(ص) می‌گوید:باید تمامی مسلمانان‌ها یک بدن واحد باشند، همانگونه که اگر جزئی از بدن آسیب ببیند، جاهای دیگر هم احساس ناراحتی کنند و همه ما هم باید با هم باشم. تمامی کشورهای اسلمی باید یکپارچه باشند. 

وی هدف سودانی‌ها از انقلاب را یکپارچگی و رسیدن به اهداف واحد خود عنوان کرد.