نور هاشمی 25 ساله و معلم از بغداد در حاشیه اولین همایش بین المللی«جوانان و بیداری اسلامی» درباره نقش زنان در جنبش های اخیر در منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار برنا گفت: بسیاری از زنان عرب همسرانشان را تشویق می‌کنند که در این انقلاب‌ها شرکت کنند و برای به‌دست آوردن آرمان هایشان در این راه فداکاری بسیار کرده‌ و خودشان هم پا به پای مردان به خیابان‌ها می‌روند و در اعتراضات شرکت می‌کنند. همگی باید برای تحقق اسلام محمدی به پا خیزیم.

این معلم بغدادی در زمینه ایده اجلاس «جوانان و بیداری اسلامی» گفت: این کنفرانس فرصتی حیرت آور برای ‌تمامی ملل اسلامی است و جوانان درباره بیداری ملل اسلامی و راه‌های کمک به ملل مسلمان اطلاعات خوبی در این همایش کسب می‌کنند.

وی درباره نقش ایران در جنبش های بیداری اسلامی منطقه گفت: ایران نقش اساسی در این انقلاب‌ها داشته و از آنها حمایت می‌کند.