به گزارش خبرنگار بین‌الملل برنا، فلسطینی‌های ساکن روستای اوریف به خبرنگاران گفتند: یک گروه از صهیونیست‌های ساکن یکی از شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف این روستا پس از حمله به مسجد اصلی این روستا با ریختن گازوئیل و دیگر مواد اشتغال‌زا اقدام به آتش زدن آن کردند.

در این حمله به نمازگزاران فلسطینی آسیبی نرسید اما خسارات سنگینی به مسجد وارد شد.

براساس گزارشات پلیس رژیم صهیونیستی در طول سه سال گذشته حداقل ده مسجد متعلق به مسلمانان فلسطینی توسط ساکنین شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن به آتش کشیده شده‌اند.