به گزارش خبرنگار بین‌الملل برنا، مقامات امنیتی موریتانی امروز فاش کردند یک شهروند فرانسوی در شمال مالی و در نزدیکی مرز این کشور با موریتانی و سنگال ربوده شده است. 

 این مقامات گفتند: این شهروند فرانسوی دیروز با خودروی شخصی از جنوب موریتانی وارد خاک مالی شد اما به فاصله کوتاهی پس از ورود به مناطق تحت کنترل شورشیان مالی ناپدید شد.

یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسوی ضمن خودداری از تایید یا تکذیب این خبر گفت در حال رسیدگی به این موضوع است.