به گزارش سرویس بین الملل برنا پناه جویان عراقی در خطر اخراج از کشورهای اروپایی قرار داردند.

گزارش شبکه الجزیره انگلیسی درباره پناه جویان عراقی حاکی است علی رغم اعلام سازمان ملل مبنی بر ناامن بودن عراق و برقرار نشدن شرایط پایدار در این کشور ، میلیون ها عراقی که پس از حمله آمریکا به ناچار کشورشان را ترک کرده اند، اکنون در خطر اخراج از اتحادیه اروپایی قرار دارند.

گزارش ها حاکی است اتحادیه اروپایی مصمم است که هر ماه صدها پناه جوی عراقی را اخراج کند.

کشورهای اسکاندیناوی بیشترین مهاجران عراقی را در خود جای داده اند. سوئد که نیمی از مهاجران عراقی اتحادیه اروپایی را در خود جای داده، سال گذشته اعلام کرد که جمعیت مهاجران عراقی در این کشور در 7 سال گذشته دو برابر شده است.

 مهاجران عراقی بزگترین گروه جامعه مهاجران سوئد را تشکیل می دهند و بر اساس سرشماری سال 2009 بیش از 12 هزار عراقی در این کشور زندگی می کنند.