به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحرونوت، بنیامین الیعاذر وزیر کار صنعت و تجارت رژیم صهیونیستی در این باره گفت: من هرگز تعجب نخواهم کرد اگر روزی برسد که آمریکا هم فلسطین را به رسمیت بشناسد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: احتمال بسیاری وجود دارد که در صورتی که رژیم صهیونیستی به ایجاد وقفه در روند مذاکرات صلح ادامه دهد، آمریکا نیز به زودی به جمع کشورهایی بپیوندد که به طور رسمی فلسطین را به رسمیت می شناسند.

وی در عین حال بر این نکته تاکید کرد که اگر رژیم صهیونیستی می خواهد به حیات خود ادامه دهد، باید به مسئله از سر گیری مذاکرات صلح اهمیت دهد.

الیعاذر که در جلسه با وزرای کابینه رژیم صهیونیستی سخن می گفت، ادامه داد: این رژیم باید هر کاری انجام دهد تا مذاکرات صلح ادامه یابد، حتی اگر مجبور باشد شهرک سازی را متوقف کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در غیر این صورت طی یک سال آینده بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. آن زمان خواهد بود که ما از خودمان خواهیم پرسید چه کار کرده ایم که به این جا رسیده ایم.