به گزارش سرویس سیاسی برنا، به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تایید رئیس جمهور "احمد معصومی فر" به عنوان سفیر فوق العاده و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در كره جنوبی منصوب شد.

وی پیشتر از این معاون مدیركل اقتصادی وزارت امور خارجه بوده و سابقه سركنسولی كشورمان در شانگهای و كاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی را در پرونده خود دارد.