به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از بی بی سی، ترزا ویلیرز وزیر هوانوردی انگلیس در سخنان خود با بیان این مطلب افزود: این احتمال وجود دارد که به دلیل آن که بسیاری از پروازها لغو شده و مسافران بسیاری از برنامه های خود را به هم ریخته می بینند، فرودگاه های انگلیس با جریمه مواجه شوند.

وی در ادامه با بیان این که فرودگاه هیدرو در لندن هفته گذشته به دلیل سرگردان شدن هزاران مسافر در پی بسته شدن فرودگاه مورد انتقاد شدید قرار گرفت، تصریح کرد: فرودگاه هایی که در شرایط بد جوی و هوای سرد هیچگونه امکاناتی برای مسافرانی که پروازشان لغو شده فراهم نکرده اند، باید توبیخ و جریمه شوند.

در عین حال یک سخنگوی وزارت حمل و نقل انگلیس نیز گفت که این وزارتخانه در نظر دارد قوانین جدیدی را در مورد عملکرد فرودگاه ها وضع کند.

وی در ادامه افزود: دولت تصمیم دارد اصلاحاتی را در مورد نحوه برخورد فرودگاه ها با مسافران ایجاد کند.

فیلیپ هموند وزیر حمل و نقل انگلیس نیز در این باره گفت: ما باید جریمه اقتصادی برای این فرودگاه ها در نظر بگیریم.