به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، از میان این آرا، روحانی با کسب 52 درصد، قالیباف با کسب 17 درصد، جلیلی 13، رضایی 10، ولایتی 6، آرای باطله 3 و غرضی 1 درصد آرا، به‌ترتیب حائز بیشترین و کمترین آرا هستند.

بنابر این گزارش، از مجموع پنج میلیون و 211 هزار و 245 رأی صحیح، آرای نامزدها به شرح زیر بوده است:

حسن روحانی: دو میلیون و 720 هزار و 144

محمدباقر قالیباف: 903 هزار و 389

سعید جلیلی: 670 هزار و 924

محسن رضایی: 536 هزار و 725

علی‌اکبر ولایتی: 305 هزار و 529

آرای باطله: 167 هزار و 469

محمد غرضی: 65 هزار و 934