به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پرس تی وی، پس از آن که مردم انگلیس در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت در خیابان های این کشور تظاهرات کردند، پلیس انگلیس با خشونت بیش از حد با تظاهر کنندگان مقابله کرد.

به همین دلیل فعالان حقوق بشر در نظر دارند مرکز پلیس انگلیس را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

اتحادیه فعالان حقوق بشر در انگلیس اعلام کرده است که شکایت نامه ای را در این زمینه بر ضد اسکاتلندیارد تنظیم کرده است، که این شکایت نامه شامل اتهام نقض حقوق بشر بر ضد مردم انگلیس نیز می شود.

در بیانیه این گروه آمده است: پلیس در واکنش به اعتراضات از روش های خشنی بر ضد نوجوانان استفاده می کرد و مانع دسترسی بازداشت شدگان به مراقبت های پزشکی به مدت بیش از 9 ساعت می شد. همچنین بسیاری اعمال پلیس در این ایام با کنوانسیون حقوق بشر اروپا کاملا مغایرت داشته است.