به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری فوکس نیوز، اکنون پایگاه های اخذ رای در این کشور کوچک آفریقایی که در سال 1975 میلادی از اشغال فرانسه خارج شد و استقلال یافت، باز و رای گیری آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، در این انتخابات سه رقیب عمده برای جانشینی "احمد عبدالله سامبی" رییس جمهور فعلی این کشور با یکدیگر رقابت می کنند که هر سه نفر از جزیره "موحلی" که کوچک ترین جزیره کومور محسوب می شود، هستند.

بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری کومور، رییس جمهور باید از میان افرادی انتخاب شود که در این جزیره زندگی می کنند. در حالی که از سال 1975 تاکنون رییس جمهور از جزایر کومور و آنژوان برگزیده شده است.

در این انتخابات 380هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند. رای دهندگان همچنین قرار است در این انتخابات فرمانداران سه جزیره را نیز انتخاب نمایند.