به گزارش سرویس بین الملل برنا، انتشار اسناد جدید ویکی لیکس از فشار چندین کشور برای دریافت سرویس های استراق سمع از آمریکا خبر می دهد.

اسناد افشا شده ویکیلیکس نشان می دهد برخی دولت ها سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا را برای دریافت خدمات شنود تحت فشار قرار داده بودند تا به این وسیله با مخالفان سیاسی خود مقابله کنند.

گزارش بی بی سی حاکی است پاناما و پاراگوئه از جمله کشورهایی هستند که نام آنها در اسناد جدید ویکی لیکس به عنوان خریداران سرویس های جاسوسی از آمریکا مطرح شده است.

با این وجود رئیس جمهور پاناما پس از انتشار این اسناد مدعی شد که فرستاده آمریکا درباره درخواست کشورش دچار سوء برداشت شده است.