به گزارش سرویس سیاسی برنا نمازگزاران تهرانی امروز پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه تهران در پی هتک حرمت به دو تن از آمران به معروف و ناهی از منکر، از مقابل درب دانشگاه به سمت میدان انقلاب راهپیمایی کردند.

راهپیمایان تهرانی شعارهایی همچون «الله‌اکبر»، «امر به معروف ما راه شهیدان ما»، «آمرین به معروف تکریم باید گردند» و «نیروی انتظامی، اقدام انقلابی» سر می‌دادند.

این راهپمایی در پی اهانت به دو نفر از خواهران صورت گرفت که در خیابان های تهران به  خاطر پوشش نامناسب برخی تذکر لسانی داده بودند.