به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از بی بی سی، پس از آن که مذاکرات میان این اتحادیه و دولت انگلیس در مورد افزایش حقوق رانندگان به بن بست رسید، اتحادیه رانندگان مترو در انگلیس اعلام کرد که امروز همزمان با روز باکسینگ دی (نخستین روز تعطیل پس از کریسمس) اعتصاب خود را آغاز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این اتحادیه که بیش از 1600 راننده از مجموع 3200 راننده مترو در انگلیس عضو آن هستند، به اعضای خود دستور داده است به مدت 24 ساعت سر کار حاضر نشوند.

این در حالی است که این اعتصاب می تواند باعث بروز بحرانی بزرگ در انگلیس شود، به طوری که امکان استفاده از این روز تعطیل برای بسیاری از خانواده های انگلیسی میسر نخواهد بود و این مسأله از نظر اقتصادی نیز برای دولت انگلیس گران تمام می شود.

این اتحادیه از دولت خواسته است که در ازای کار کردن در روز باکسینگ دی، به رانندگان این اتحادیه حقوقی معادل سه روز کارکرد پرداخت کند.