به گزارش سرویس بین الملل برنا، هزاران نفر از مردم ساحل عاج با بالا گرفتن خشونت های پس از انتخابات در این کشور خانه های خود را ترک کردند.

گزارش بی بی سی به نقل از منابع سازمان ملل از ساحل عاج حاکی است بیش از 14 هزار نفر از مردم این کشور به علت بالاگرفتن خشونت ها در یک ماه گذشته به مناطق حاشیه ای لیبریا فرار کردند.

بیشتر کسانی که در لیبریا پناه گرفته اند را حامیان نامزد پیروز، آلاسان اواتارا تشکیل می دهند و پیش بینی های سازمان ملل از رسیدن جمعیت این افراد به 30 هزار نفر حکایت دارد.

گفتنی است رئیس جمهور کنونی ساحل عاج، باگبو پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری علی رغم فشاهاری بین المللی تاکنون حاضر به کناره گیری از قدرت نشده است.

گفتنی است سازمان ملل در حال حاضر برای کنترل اوضاع در ساحل عاج بیش از 10 هزار نظامی در این کشور مستقر کرده و سه رئیس جمهور از کشورهای غرب آفریقا نیز قصد دارند روز سه شنبه برای متقاعد کردن باگبو برای کناره گیری از قدرت به این کشورسفر کنند.