به گزارش سرویس بین الملل برنا، کشتی مرمره امروز (یکشنبه) در حالی به استانبول باز می گردد که رژیم صهیونیستی هنوز از ترکیه عذرخواهی نکرده است.

روزنامه محلی سالم نیوز درباره بازگشت کشتی مرمره نوشت که این کشتی سرانجام با به پایان رساندن مأموریت خود برای رساندن مواد غذایی و کمک های بشردوستانه به مردم غزه امروز به استانبول باز خواهد گشت.

کشتی مرمره مدت ها در توقیف نیروهای رژیم صهیونیستی بود و پس از آن نیز حدود یک وماه نیم در بندر دیگری لنگر انداخته بود.

این کشتی درماه می، حدود 7 ماه پیش در آبهای بین المللی مورد هجوم نظامیان صهیونیست قرار گرفت تا شاهد شهادت 9 نفر از سرنشینان خود باشد، امروز به نماد نفرت از رژیم صهیونیستی در ترکیه تبدیل شده است.