به گزارش سرویس بین الملل برنا، شبکه ندای قدس وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین به نقل از روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت: آمارها در رابطه با وضعیت کودکان و نوجوانان زیر 18 سال در رژیم صهیونیستی که مورد تجاوز قرار گرفته اند هولناک و فاجعه آور است.

این روزنامه عبری زبان به نقل از مدیر موسسه سلامت کودکان خبر داد: طی سال 2010 شاهد افزایش بسیار قابل توجه قتل کودکان به وسیله والدین خود بودیم؛ مسئله ای که به خودی خود بیانگر حجم بالای خشونت خانوادگی در جامعه صهیونیستی است.

بر اساس این گزارش، یک چهارم کودکان در رژیم صهیونیستی به هرشکل برای مدتی را در بیمارستان بستری بوده اند که در این میان 1556 دختر زیر 18 سال به دلیل رابطه نامشروع مجبور به وضع حمل در بیمارستان ها گردیدند.

این موسسه در آمار خود تاکید دارد: سال 2010 شاهد 45 هزار مورد گزارش خشونت علیه کودکان بود که نسبت به پنج سال قبل از آن 171 درصد افزایش را نشان می دهد، وحال با توجه به اینکه معمولا کمتر از نیمی از قربانیان اقدام به گزارش کردن خشونت می کنند، به ارقام هولناکی برای جمعیت چند میلیون رژیم صهیونیستی می رسیم.

به اعتقاد کارشناسان صهیونیست، خشونت علیه دست کم 100 هزار کودک از مجموع حدود 2 میلیون 400 هزار نفر جمعیت کودک صهیونیست ساکن فلسطین اشغالی رقمی نه تنها بالا بلکه وحشتناک محسوب می شود.