به گزارش سرویس بین الملل برنا نخست وزیر ژاپن اعضای کابینه را قربانی تصویب بودجه این کشور می کند.

گزارش رویترز از توکیو حاکی است نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن تلاش می کند پیش از تشکیل جلسه پارلمان این کشور در ماه آینده میلادی، با جلب نظر حزب اقلیت یک دولت ائتلافی تشکیل دهد. به این ترتیب حزب دموکرات ژاپن به عنوان حزب نخست وزیر امیدوار است با تغییر اعضای کابینه بتواند حمایت جناح های اقلیت را برای تصویب بودجه پیشنهادی خود در پارلمان به دست آورد.

 قدرت در پارلمان ژاپن در دست احزاب مخالف دولت است و به نظر می رسد با وجود تشکیل دولت ائتلافی و تغییر اعضای کابینه به دست آوردن رأی موافق برای تصویب بودجه کار چندان ساده ای برای نخست وزیر این کشور نخواهد بود.

گفتنی است طبق قانون دو سوم نمایندگان پارلمان ژاپن باید به بودجه پیشنهادی دولت رأی مثبت بدهند، اما به نوشته روزنامه های محلی علی رغم موفقیت نخست وزیر در ائتلاف با برخی احزاب مخالف تلاش های وی تنها منجر به جذب 20 درصد حمایت بیشتر شده است.