به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الجوار،سرلشکر سمیسم وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق تصریح کرد که یکی از اولویت های کاری وزارت گردشگری این کشور در آینده این خواهد بود که مجموعه آثار باستانی مربوط به یهودیان که بعد از جنگ عراق در سال 2003 به دلیل صیانت از میراث ملی عراق به آمریکا انتقال داده شده بود،به کشورعراق بازگردانده شود.

سمیسم در مصاحبه با روزنامه الصباح چاپ عراق گفت: " بعد از جنگ عراق در سال 2003 قرار بود آمریکا فقط تا آگوست سال 2006 از این آثار باستانی محافظت کند اما اکنون بعد از گذشت چهار سال ازموعد مقررهنوزآمریکا این مجموعه آثارارزشمند را به عراق انتقال نداده است".

وی در ادامه افزود:" سازمان میراث فرهنگی عراق بارها نامه برای بازگشت این آثار به آمریکا ارسال کرده است اما این کشورهیچ جوابی نداده است".

وزیر عراق تاکید کرد که وزرات گردشگردی بازگرداندن همه آثار باستانی و تاریخی عراق را در اولویت کاری خود قرار داده است و با کمک دادگاه بین المللی لاهه قصد دارد تمام آثار باستانی که به سرقت رفته است را به کشور خود بازگرداند.