به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری السبق، جدعون راتمان نویسنده انگلیسی در مقاله خود که درروزنامه انگلیسی "فایننشال تایمز"چاپ شده است، نوشت: آمریکا باید به جولیان اسانج موسس ویکی لیکس جایزه بدهد، چراکه اسناد فاش شده از سوی ویکی لیکس نشان می دهد که در سیاست خارجه آمریکا چندان تناقض گویی وجود ندارد.

راتمان در مقاله خود می نویسد:" این در حالی است که مقامات آمریکایی در موضعگیری های خود در قبال برخورد با کشورها کاملا سیاست دورویی را اتخاذ می کنند چرا که سیاست خارجه آنان در ظاهر و باطن کاملا در تعارض است".

وی در ادامه مقاله خود نوشت: سیاستی که مقامات آمریکایی دربرخورد با برخی کشورها از جمله چین اتخاذ می کنند کاملا در تضاد با موضعگیری هایی است که در ظاهر نشان می دهند.

این نویسنده انگلیسی در زمینه دورویی سیاست خارجه امریکا با کشوری مثل چین نوشت: آمریکا در ظاهربه چین نشان می د هد که در زمینه اقتصادی تمایل دارد با این کشور همکاری کند اما در واقع از تاثیر منفی برخی سیاستهای اقتصادی چینی ها روی کارگران آمریکایی می ترسد.