به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری مفکره الاسلام، تحقیقات اقتصادی آمریکا نشان می دهد که در آمریکا فاصله بین شهروندان فقیر و ثروتمند این کشور افزایش یافت.

موسسه سیاسی اقتصادی ( ای بی آی) در تحقیقات خود اعلام کرد که یک درصد از اموال خانواده های ثروتمند آمریکایی 225 برابر درآمد خانواده های متوسط است.

نتایج نظر سنجی اخیر در سال 2007 نشان می دهد که ثروت یک درصد ثروتمندان آمریکایی 181 برابر خانواده هایی است که درآمد متوسط دارند، این در حالی است که در خلال دهه 60 قرن گذشته 125 برابر بود.

اما با توجه به رکود اخیر اقتصاد کشور آمریکا و تاثیر آن در شکاف طبقاتی، فاصله اقتصادی بین شهروندان این کشور بیش از پیش افزایش یافته است.

شایان ذکر است؛ در نتجه این بحران شهروندان عادی و فقیر این کشور بیش از دیگر طبقات جامعه آسیب دیدند.