به گزارش سرویس بین الملل برنا، روزنامه "دیلی میل" چاپ انگلیس طی گزارشی به بررسی مسأله حمله رعد و برق به نماد آزادی آمریکا پرداخته و در گزارش خود ضمن انتشار یک عکس نوشته: این عکس به هیچ وجه با نرم افزار رایانه ای "فتوشاپ" درست نشده بلکه یک عکس طبیعی از حمله رعد و برق به نماد آزادی آمریکا است.

این گزارش می افزاید: این عکس حاصل دست آورد یک عکاس آمریکایی است که برای گرفتن آن حدود 40 سال انتظار کشید. او از 40 سال پیش شنیده بود که در چنین روزی رعد و برق این حمله را به نماد آزادی انجام خواهد داد، از همین رو از مدت ها قبل برای گرفتن این عکس، خود را آماده کرده بود. این عکاس آمریکا "جان فاین" 58 ساله است.