به گزارش سرویس بین الملل برنا، این وزرای کابینه صهیونیستی حمله نظامی به نوار غزه را تنها راه مقابله با مقاومت و موشک های دست‌ساز دانستند.

در همین راستا "بنیامین بن الیعازر" وزیر بازرگانی صهیونیستی که از وزرای موافق حمله به نوار غزه است، در این باره گفت: به حماس و دیگر گروه های فلسطینی اجازه نخواهیم داد تا با حملات خود و کار گذاشتن مین در طول مرزها زندگی ما را مکدر کنند و باید بهای گزافی برای آن بپردازند.

از سوی دیگر، "سلوان شالوم" نماینده نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد تا اوضاع به شرایط پیش از عملیات سرب گداخته در 2 سال گذشته باز گردد و اگر وضعیت کنونی پرتاب موشک ها و قاچاق موشک به نوار غزه ادامه یابد، خشن‌تر از 2 سال گذشته پاسخ خواهیم داد.