به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری الوطن، برتراند دلانو شهردار پاریس اعلام کرد که قصد دارد مجسمه محمد بو عزیزی جوان تونسی که در ژانویه سال جاری در اعتراض به ظلم و فقر حاکم بر جامعه تونس خود سوزی کرده بود را در یکی از میدانهای پاریس نصب کند.

دلانو گفت: "این جوان تونسی رمز مبارزه تونس برای به دست آوردن دمکراسی، عدالت و آزادی است".


محمد بوعزیزی در ژانویه سال جاری با خودسوزی قیام مردمی در تونس را که 27 روز به طول انجامید به راه انداخت و در نتیجه آن حکومت زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق این کشور سرنگون شد.