به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه الریاض چاپ عربستان، برخی از سایتهای اینترنتی اخیرا از تولد یک جنین ناقص در یکی از بیمارستانهای منطقه جازان عربستان خبرداده بودند.

گفته می شود که کارآموزان دانشکده پزشکی از این جنین ناقص که به "جنین پیر" در عربستان معروف است در حال معاینه پزشکان روی این جنین، عکس گرفته اند و بدین ترتیب این خبربه همراه عکس این جنین در سایتها و موبایلها منتشر شد.

این در حالی است که سخنگوی امورمطبوعاتی عربستان اعلام کرد که این خبر پایه و اساسی ندارد و این جنین در هیچ کدام از بیمارستانهای عربستان مشاهده نشده است.