به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگ خبری الشروق، آمارهای رسمی وزارت همبستگی ملی نشان می دهد که به طور میانگین سالانه در الجزایر بیش از 6000 بچه عقب مانده ذهنی متولد می شوند.

این در حالی است که نام 30 هزار نفر از آنها به دلیل ازدواج فامیلی در الجزایر ثبت شده است.

گفتنی است که تعداد آنها در جهان عرب 8 میلیون نفر و در اروپا 400 هزار است.


آمار جهانی نشان می دهند حدود 3 درصد از كودكان و نوجوانان سنین مدرسه ، یعنی 3 درصد از افراد 6 تا 17 سال كم و بیش دچارچنین مشكلی هستند كه آنها را از بقیه هم سن و سالانشان متمایز می كند.