به گزارش سرویس بین الملل برنا، هفته نامه ان.زد.زد. ام زونتاگ سوییس در گزارشی با بیان این مطلب آورده است: این مسأله بیش از آن که برای مقامات این کشورها نگران کننده باشد، برای غرب به ویژه آمریکا و متحد آن اسراییل نگران کننده است. زیرا آمریکا و اسراییل از این بابت نگرانند که حکومتی اسلامی همانند آنچه در ایران وجود دارد، در سرتاسر خاورمیانه گسترش یافته و آمریکا و اسراییل متحدان بزرگ خود را در منطقه از دست بدهند. امروز در واشنگتن، لندن و یا تل آویو، کسی به سرنوشت فرعون در کاخ ریاست جمهوری قاهره چندان توجهی ندارد، بلکه بیشتر نگران آن است که مبادا اخوان المسلمین در مصر قدرت را به‌دست گیرد و یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی ایران را در این کشور برقرار کند.

این نشریه در ادامه می نویسد: بسیاری از اعراب نیز در این زمینه هراسناک هستند. ولی این امر تاکنون به واقعیت در نیامده است. این موضوع که در تونس و مصر تا به امروز هیچکس از برقراری حکومت الهی صحبت نمی کند و بیشتر از عدالت اجتماعی و جامعه مدنی صحبت می شود، باعث خشنودی در کشورهای دمکراتیک در جهان شده است. شواهد حاکی از آن است که شمارش معکوس برای مبارک آغاز شده و دیگر هیچکس در مصر به قول های او اعتقادی ندارد. آمریکا و کلاً غرب نیز اینک بایستی در این باره که در آینده چگونه با دیکتاتورها رفتار کنند، به تفکر و تأمل بپردازند. یعنی این موضوع که غرب برای این که بتواند در این منطقه حضور داشته باشد، بایستی دست از حمایت از دیکتاتورها بردارد.

این نشریه سوییسی با اشاره به این که دوگانگی رفتار غرب در خاورمیانه سال هاست که از سوی بسیاری مورد انتقاد قرار دارد، تصریح می کند: یعنی این موضوع که غرب به کارهای خلاف اسراییل اعتراضی نکند و یا به خاندان آل سعود اجازه دهد تا هر فشاری می خواهد بر مردم خود وارد سازد، دیگر قابل تحمل نیست. حتی این برخورد دوگانه را هفته های اخیر نیز از سوی کاخ سفید در زمینه بن علی در تونس می توان مشاهده کرد، که آمریکا ظاهرا با سقوط وی چندان راضی نبود و امروز در مورد مبارک که سی سال تمام با مردم کشورش به گونه ای رفتار می کرد که گویی آنها صغیر هستند و هیچ چیزی نمی دانند نیز همین گونه عمل کرده و می خواهد اگر امکان پذیر باشد او را نجات دهد. مسلما غرب با چنین سیاستی نخواهد توانست احترامی برای خود در خاورمیانه به‌دست آورد و ادامه این سیاست باعث از دست رفتن بیشتر نفوذ غرب در این منطقه خواهد شد.