به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از شینهوا، مسئولین کنترل خشکسالی در شهر هنان چین هشدار داده اند که وضع خشکسالی در این کشور وخیم تر می شود و احتمالا به فصل کشت بهاره منتهی می شود.

به گفته این مسئولین باید هرچه بیشتر فکری به حال خشکسالی چین کرد که روز به روز در حال وخیم تر شدن است.

گزارش ها نشان می دهد که خشكسالی در هشت استان مركزی و شرقی چین خسارات سنگینی به كشاورزان وارد كرده است.

براساس این گزارش ، وزارت كشاورزی چین با اعزام كارشناسان فنی به مناطق بحرانی سعی در اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از پیامدهای مخرب پدیده خشكسالی در چین دارد.

در مناطق شمالی چین از جمله شهر پكن نیز نزدیك به سه ماه است كه باران و یا برف نباریده است.