امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا بهترین و مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی در 32 سال گذشته را اعتماد،اطمینان و قوت قلبی دانست که برای مردم و نیروهای مسلح به وجود آمده و تصریح کرد: بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی کاری را در کشور ایران کرد که در دنیا بی سابقه بوده است.

وی همت والای رهبر فرزانه انقلاب را یکی از دلایل ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: امروز اسلام و انقلاب اسلامی منحصر به مرزهای جغرافیایی ایران نیست و ما این برکت را امروز در لبنان، سوریه و سایر کشورهایی که حتی اسلام در آنجا در اقلیت است اما رشد معنویت آن در اکثریت است می بینیم.