به گزارش سرویس بین الملل برنا ربوده شدن 10 نفر از شیعیان پاکستانی توسط سرویس های اطلاعاتی این کشور مردم پاکستان را به شدت خشمگین کرده است.

حزب شیعیان پاکستان، مجلس وحدت مسلمانان در همین رابطه امروز(سه شنبه) در یک نشست خبری هشدار داد چنانچه به زودی از شیعیان ربوده شده توسط نیروهای امنیتی پاکستان اطلاعاتی داده نشود، درسرتاسر این کشور دست به برپایی تظاهرات خواهد زد.

گفتنی است نیروهای امنیتی پاکستان در روز عاشورا با انجام حملاتی در کراچی، چندین مسلمان شیعه را بدون اتهام دستگیر کردند.

خانواده این افراد با مراجعه به قاضی القضات پاکستان از دستگیری غیرقانونی این 10 شیعه شکایت کرده اند.


با قدرت گرفتن گروه های طالبان عملیات ضدشیعیان در جنوب غرب پاکستان افزایش یافته و بخصوص در منطقه بلوچستان مردم شاهد بالاگرفتن خشونت ها هستند.