به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه هوریت، تحقیق ها نشان می دهد که موج بزرگی از چاقی سراسر دنیا را تهدید می کند و گفته می شود این موج چاقی  از تبعات رشد اضافه وزن در بین بزرگسالان از سال 1980 است.

بر اساس تحقیق کالجی در انگلیس، دانشگاه هاروارد  و گزارش سازمان بهداشت جهانی  بیش از نیم میلیون زن و مرد  در دنیا چاق هستند که این میزان یعنی  1 نفر از هر 9 نفر چاق است.

در سال 2008 که آخرین سالی است که آمار اضافه وزن در دنیا منتشر شده است، ازهر7 زن یک نفر  و از هر 10 نفر یک نفر چاق بوده که این چاقی مفرط می تواند منجر به 3 میلیون مرگ زودرس،حملات قبلی، دیابت، سرطان و دیگر نارسایی های جسمی در سال منجر شود.

 گزارش ها نشان می دهد که اگر اقدامات جهانی مناسبی از سوی دولت های مختلف و سیستم های بهداشت جهانی صورت نگیرد، به میزان ده ها میلیون مرگ قابل اجتناب برای سیستم سلامت در دنیا هزینه ایجاد می شود.