به گزارش سرویس بین الملل برنا، به گفته بسیاری از کارشناسان اعتراض های اخیر مردم مصر روابط چندین دهه گذشته آمریکا با سرویس های جاسوسی مصر را به شدت تهدید کرده است.

به نظر می رسد که در طول مدت های همکاری آمریکا با مصر، دولت مبارک توانست به خوبی از کمپین ضد تروریستی آمریکا در مقابل مخالفانش حمایت کند.

برای سال های متوالی، مصر در جاسوسی با ایالات متحده آمریکا همکاری می کرد وگفته می شود که این همکاری حتی قبل از حادثه 11 سپتامبر هم در برخورد با عوامل القاعده به خوبی دیده می شد.

میشل دچ  متخصص مرکز علوم سیاسی نتردام در همین رابطه گفته است که مصر کمک خوبی در جنگ با ترور برای آمریکا بوده است.

به نظر می رسد واشنگتن روی مصر حساب کرده است تا بتواند با دادن چراغ سبز به این کشور، از خطوط هوایی یا محدوده عملیات جاسوسی مصر بهره ببرد.

این در حالی است که قاهره هیچ مخالفتی برای پذیرفتن اتهام جاسوسی ندارد و محرمانه جاسوس های خود را برای محاکمه سخت تحویل داده است.