به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از فرانس24، احزاب اسلام گرای اردن پیشنهاد پیوستن به دولت ائتلافی این کشور به رهبری معروف بخیت، نخست وزیر این کشور را رد کردند.

به دنبال یک هفته تظاهرات مردمی در اردن گروه های اسلام گرای این کشور درخواست معروف بخیت، نخست وزیر اردن برای پیوستن به دولت ائتلافی را رد کردند.

حمزه منصور، رهبر حزب جبهه عمل اسلامی اردن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در این باره گفت: حتی درباره جزئیات این پیشنهاد گفتگو نکردیم، زیرا مشارکت در این دولت در شرایط کنونی غیرممکن است.

وی افزود: مشارکت قابل قبول برای ما تنها از طریق اجماع ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی میسر است.

رهبر حزب اسلام گرای اردن که نزدیکی سیاسی زیادی با حزب اسلامگرای مصر، اخوان المسلمین دارد، ادامه داد: خواسته های ما واقعی هستند و هرگز به دنبال معجزه نبوده ایم. ما خواستار برگزاری انتخابات زودرس با قوانین جدید انتخاباتی هستیم.

این حزب که انتخابات ماه نوامبر اردن را تحریم کرده بود، از پادشاه اردن، عبدالله دوم خواسته با تغییر در قوانین دستور تشکیل دولت جدیدی را صادر کند.