به گزارش سرویس بین الملل برنا، پایگاه خبری "صدی عدن" گزارش داد که "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن برای انجام برخی معاینات پزشکی به بیمارستان انتقال یافت. علت این مسأله یا بیماری رئیس جمهور یمن تا به این لحظه اعلام نشده است.

"صدی عدن" در ادامه نوشت: بر اثر وخیم شدن حال رئیس جمهور یمن، وی از پله کاخ ریاست جمهوری به زمین افتاد.

گفتنی است این خبر در حالی منتشر شد که یمن نیز مانند دیگر کشورهای عربی این روزها شاهد اعتراض شدید شهروندان معترض است. یمنی ها چند روز پیش نیز با نمونه برداری از دیگر اعراب، "روز خشم" اعلام کردند.