به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری ریانوستی روسیه، جوانان مصری برای پاسداشت دستاوردهای مبارزات دو هفته ای خود بر علیه رژیم حسنی مبارک، قصد دارند حزب جدیدی تأسیس کنند.

حزب جنبش جوانان مصری مهم ترین خواسته های خود را تغییر قانون اساسی مصر، انتقال قدرت، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حکومت نظامی و تضمین برقراری دموکراسی و آزادی اعلام کرده است.

گفتنی است جوانان مصری با استفاده از فن آوری ارتباطات نقش مهمی در شکل دهی و پیشبرد انتفاضه مردم مصر بر علیه حزب حاکم ایفا کرده اند.