به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری مفکره الاسلام، دادستان عالی امنیت بین المللی در مصر حکمی را صادر کرده است که بر مبنای آن پلیس اینترپل موظف است دو افسر صهیونیستی را که در دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی" موساد" فعالیت می کردند، بازداشت کند.

این در حالی است که دستگاه اطلاعاتی مصردر حین بازداشت طارق عبد الرزاق متهم به جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی دریافتند که این دو صهیونیست به نامهای ژوزف دیمور و ایدی موشیه، این متهم مصری را به جاسوسی در جهت منافع رژیم صهیونیستی تحریک می کردند.

طارق عبدالرزاق متهم مصری در حین بازجویی اقرار کرد که این دو افسر صهیونیستی وی را به جاسوسی ببر علیه مصر و چند کشور دیگر عربی از جمله لبنان و سوریه تشویق می کردند.