سلیم غفوری ، مستند ساز و فعال فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار سیاست خارجی برنا، با اشاره به حضور کاروان آسیایی شکست حصر غزه در بندر لاذقیه سوریه ، گفت : هیچ یک از اعضای کاروان به سمت بندر العریش مصر حرکت نکرده اند .
وی ادامه داد : حرکت ما در صورت اجازه دولت مصر جهت ورود به خاک این کشور است و در غیر این صورت حرکتی انجام نخواهد شد .
این مستند ساز و فعال فرهنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  اگر دولت مصر اجازه ورود کاروان به خاک این کشور را ندهد چه اقدامی انجام خواهند داد ، تصریح کرد: اگر مصر مجوزی جهت ورود به خاکش صادر نکند ما نیز نمی توانیم حرکتی را انجام دهیم ، اما سعی خود را جهت کسب مجوز خواهیم کرد .