به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الجزیره، شهر سیدی بوزید در مرکز تونس چند روزی است که شاهد تظاهرات مردم خشمگین این شهر در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش بیکاری است، در حالی که این تظاهرات روز گذشته به پایتخت تونس نیز کشیده شد.

بر اساس این گزارش، این اعتراضات پس از آن آغاز شد که هفته گذشته یک جوان تونسی در شهر سیدی بوزید به دلیل افزایش فشار اقتصادی در اثر بیکاری خودکشی کرد، که این مسئله خشم مردم این شهر را برانگیخت و در پی آن تظاهرات مردم به درگیری با پلیس منجر شد.

اما پس از آن که در این تظاهرات پلیس به یک نوجوان تیراندازی کرد، دامنه خشونت ها افزایش یافت، به طوری که اکنون این خشونت ها به تونس پایتخت کشور تونس کشیده شده است.

اگر چه دولت تونس تلاش می کند با استفاده از مذاکره با اتحادیه های کارگری این مشکل را حل کند، اما تظاهرکنندگان این مسئله را نمی پذیرند و دولت را به ایجاد تاخیر در مذاکرات متهم می کنند.

گفتنی است دلیل اصلی خشم مردم ناتوانی دولت در فراهم کردن شغل برای جوانان این کشور است، به طوری که تاکنون چهار نفر به دلیل بیکاری خودکشی کرده اند.