به گزارش خبرگزاری برنا، علی لاریجانی وضع فعلی تالاب‌های کشور را نامناسب دانست و با اشاره به شرایط نامناسب دریاچه ارومیه گفت: نحوه استفاده از آب و کنترل آب و شرایط آب و هوایی باعث اوضاع نامناسب تالاب های کشور شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به اقدامات دولت برای بهبود شرایط دریاچه ارومیه و برگزاری جلسات متعدد مجلس با تعدادی از وزرا اشاره کرد و گفت: دولت در حال پیگیری است تا راه حل مناسبی را در این زمینه عملیاتی کند.

لایجانی موضوع محیط زیست در کشور را مظلوم دانست و گفت: نباید احساس شود که محیط زیست موضوعی تفننی و فرعی برای کشور است چرا که توسعه پایدار در کشور اگر از پشتیبانی محیط زیست برخوردار باشد دوام پیدا خواهد کرد.

رئیس مجلس آلودگی آب و هوا، تخریب جنگل ها و تالاب ها را از مشکلات کشور دانست که باید برای رفع آنها تدبیر کرد.

لاریجانی گفت: در بودجه امسال پیش بینی هایی برای این موارد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در بودجه جرائمی برای کارخانه های آلوده کننده محیط زیست در نظر گرفته شده است که این جرائم برای بهبود وضع محیط زیست به کار برده شود.

وی همچنین دریافت مبلغ 1000 ریال از هر خودرو در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت را برای استفاده در طرح های محیط زیست و نیز تشکیل ستاد حل مشکل آب و هوا را ازجمله اقدامات مجلس و دولت دانست که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

رئیس مجلس همچنین از طرح نمایندگان برای جلوگیری از آلودگی هوا خبر داد و گفت: این طرح آماده بررسی در مجلس است و دولت در نظر دارد لایحه ای نیز در این زمینه به مجلس ارائه کند که در صورت ارائه این لایحه، مجلس آن را در صحن بررسی و تصویب خواهد کرد.


لاریجانی با اشاره به اینکه برای حفاظت از محیط زیست باید از ظرفیت ها و شیوه های مردمی استفاده کرد گفت: مجلس آماده همکاری در این زمینه است.