به گزارش خبرگزاری برنا، مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 93 مصوب کرد که سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه دارند زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندانهای باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهند.

همچنین تعرفه‌ی استفاده از تجهیزات مذکور روزانه 30 هزار ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور ازاستفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی این قانون واریز می‌شود.

بر اساس این گزارش مجلس مصوب کرد که زندانیانی که به تشخیص قاضی و ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و موسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌شوند.