به گزارش خبرگزاری برنا،مسعود شکراللهی در نشست تخصصی چابک سازی دولت که در این معاونت برگزار شد با بیان این مطلب گفت:یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح مدیریت و نظام اداری کشور که اخیرا از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در معرض داوری و نظر خواهی صاحب نظران و مدیران کشور گذاشته شده است هم ناظر بر همین سیاست است.

رئیس امور ساختارهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه افزود: تغییرات دایم محیط سازمان‌ها، افزایش تقاضا برای بهره‌گیری از خدمات عمومی، وجود رقابت، تکامل فناوری‌ها در کنار محدودیت منابع، واکنش به‌هنگام، منطقی و متناسب ساختار اداری کشور را طلب می‌کند و این واکنش تنها در صورت انعطاف پذیری و چابکی سازمان‌های کشور امکان پذیر است و ما باید شرایط و بستر مناسب را برای منعطف کردن ساختارها به منظور فعالیت در فضایی رقابتی فراهم کنیم.

وی ضمن اذعان به دشواری‌های موجود در مسیر اجرای چابک سازی‌ گفت: رویکرد جدید معاونت از ابتدای آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید، چه در بعد کارشناسی و چه در بعد اجرا نشانگر عزم جدی دولتدر جهت اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور و کارآتر کردن آن با هدف تامین رضایت خاطر هموطنان و دستیابی به اهداف توسعه‌ای است.

شکراللهی در ادامه افزود: با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری که در سیاست‌های ابلاغی کلی نظام اداری به وضوح اعلام شده است و اراده‌ای که دولت یازدهم در اجرای این سیاست‌ها دارد، یقینا با دریافت نظریات کارشناسی و تقویت روحیه جمعی به‌زودی در این حوزه شاهد تغییرات ارزشمندی حسب ضرورت‌ها و نیازهای دستگاه‌های اجرایی با هدف ارائه خدمت بهتر و بیشتر به جامعه خواهیم بود.

وی در همین چارچوب افزود: هدف ما از نشست‌های مستمری که با هدف چابک سازی ساختارهای اجرایی برگزار کرده و می‌کنیم خارج شدن از چرخه اجرایی، آشنایی با مفاهیم، مبانی و تجربیات سایر کشورها در زمینه‌های مشابه، آموزش همکاران و تقویت حس مسئولیت در آنهاست و در این نشست‌ها تلاش می‌کنیم همان اندازه که به بایدهای مباحث ساختاری سازمان می‌پردازیم به نبایدها هم توجه کنیم و تمام ابعاد و جزئیات را مورد توجه و مطالعه قرار دهیم.